Slide Ofertă imobiliară completă Apartamente finisate Vile "la cheie" Servicii finanțare
Am găsit 0 rezultate. vezi rezultate
Rezultatele căutării

Politica de confidentialitate

În conformitate cu cerinţele Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor – RGPD) am luat cunoştină că S.C. ALLIANCE REZIDENTIAL IMOBILIARE S.R.L. are obligaţia legală de a-mi administra, prelucra şi porta în condiţii de siguranţă lege şi numai pentru scopurile prevăzute de legislaţia în vigoare, datele mele personale pe care le furnizez sau pe care le furnizează, după caz, un membru al familiei mele ori o altă persoană. Totodată, am luat act de faptul că datele mele cu caracter personal sunt transmise, prin orice mijloc de comunicare, instituţiilor publice, notarilor publici sau altor entităţi publice ori private ale căror activităţi sunt incidente in activitatea financiara sau care au legătură directă ori implicită cu instrumentarea actului . Aceste informaţii vor putea fi introduse de S.C. ALLIANCE REZIDENTIAL IMOBILIARE S.R.L. în baza sa de date sub orice formă materială (pe suport de hârtie) şi electronic.

Datele tale personale pe care le colectăm și prelucrăm sunt: numele și prenumele, domiciliul , adresa de e-mail, C.N.P.-ul, numărul de telefon, codurile de identificare  datele de facturare , informațiile bancare . Aceste date au fost sau sunt colectate în relația finaciare desfășurată în trecut sau care este în curs de desfășurare.

În ce scopuri sunt prelucrate datele personale

Procesăm datele tale cu caracter personal în scopuri legitime, cum ar fi cel al intocmirii contractelor de rezervare, transmiterea solicitarilor la Biroul Notarului Public pentru perfectarea promisiunilor de vanzare/contractului de vânzare-cumparare, emitere contracte de prestări servicii, activităţi financiare (emitere facturi), etc.

Conform dispozițiilor legii naționale (Lg. 677/2001) și a Regulamentului UE 679/2016 (GDPR) avem obligația să administrăm datele tale cu caracter personal în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate.

Temeiul pentru care colectăm și administrăm datele tale personale este în primul rând consimțământul tău, acordat cu prilejul aducerii documentelor in vederea prelucrarii contabile, prin solicitarea de a fi devenit client al S.C. ALLIANCE REZIDENTIAL IMOBILIARE S.R.L.

Perioada de-a lungul căreia procesăm/prelucrăm datele tale personale în scop de efectuare situaţii financiare având temei consimțământul tău valabil, începe de la acordarea consimțământului și se încheie la retragerea sa.

Compare Listings